Курс інтегрованих занять «Маленькі ерудити» для дітей 3–5 років

razvitie-detej_kiev_fotoІнтегровані заняття – це заняття, в ході яких залучаються різні види діяльності з різних галузей знань. На одному занятті може бути задіяні математичний матеріал, жестові ігри та логоритмика, зображувальна діяльність (знов таки, різні її види: малювання, аплікація, ліплення). На іншому занятті більше уваги приділяється розвитку мовлення, фонематичного слуху, використані елементи театралізованої діяльності та рухливі ігри.

Це дає змогу різнобічно розвивати вміння дитини, її знання. Здійснювати її сенсорно-інтелектуальний розвиток ефективніше.

Тривалість заняття 45 хвилин. В ході заняття діти декілька разів змінюють види діяльності, місце виконання завдань (за столами, на килимочку, стоячи та у русі), щоб запобігти втомі.

Розумовий розвиток не слід розглядати як окреме самостійне завдання. Він є складовою частиною загального психічного розвитку дитини. Важливо продовжувати розвивати і збагачувати пізнавальні процеси — сприймання, мовлення, пам’ять, мислення. На шостому році життя у пізнавальній діяльності особливого значення набувають наочно-образне, образне мислення, а також творча уява.

Це вік розквіту художніх видів діяльності

Родзинкою цього курсу, (окрім базових знань, відповідно віку), є знайомство з творами окремих композиторів, художників, жанрами зображувальної діяльності загалом та різними техніками зображувальної діяльності.

Чарівні пальчики

Розвиток дрібної моторики здійснюється в двох напрямках:

  1. Робота з друкованим матеріалом, де дітям треба з’єднувати,обводити, штрихувати та розфарбовувати, виконуючи завдання.
  2. Художня діяльність, в ході якої діти оволодівають навикам роботи з різними арт-матеріалами.

Ліплення: пластиліном, солоним тістом, глиною.

Знайомляться зрізними техніками малювання фарбами, пастеллю, по вологому тлі, штампами, по склу, з піною, бульбашками, набризкуванням, розмиванням,спиртом, декоративним розписом та багато іншого.

Аплікація: пласка та об’ємна, крупами, кольоровою сіллю, флексикою та фетром, ниткографіка, елементи декупажу.

Дидактичні ігри

Продовжувати розвивати у процесі грі перцептивні дії (дії сприймання), формувати уявлення про основні еталони форми, кольору. Закріплювати вміння орієнтуватись у просторі та часі, уявлення про різні множини предметів. Розвивати різні види відчуттів та сприймань. Вчити групувати предмети за зовнішніми ознаками.

Вчити використовувати в процесі ігрової діяльності знання, набуті власним життєвим досвідом. Активізувати та збагачувати словниковий запас і зв’язність мовлення. Вчити передавати у грі свої враження про різні життєві ситуації засобами зв’язного мовлення та виразними жестами.

Вчити придивлятись, порівнювати, співставляти, знаходити схоже та відмінне в предметах, явищах природи, в рослинному та тваринному світі. В процесі ігрового спілкування з дорослими та однолітками виховувати у дітей комунікативні вміння.

Розвиток мовлення

Теми: овочі, фрукти; дикі та свійські тварини; професії; одяг, взуття, посуд, транспорт, меблі, космос; жива та нежива природа, їх властивості. Мистецтво. Народознавство.

  • розвивати зв’язне діалогічне мовлення: вчити доречно відповідати на різні види запитань, звертатися із запитаннями, приймати участь у діалогах.
  • розвивати зв’язне монологічне мовлення: розвивати інтерес і бажання дітей розповідати за власною ініціативою та за пропозицією дорослого: ділитися власними враженнями, досвідом, запам’ятовувати та переказувати казки, оповідання, складати описові, сюжетні розповіді, розповіді з власного досвіду, спонукати до словесної творчості;
  • удосконалювати звукову культуру мовлення;
  • удосконалювати граматичну будову мовлення;
  • сприяти усвідомленню дитиною мовлення: ознайомити з елементами мови (речення, слово, склад, звук, буква);
  • готувати руку дитини до письма

Навчаємося грамоти

  • ознайомлення з одиницями мови і засвоєння нових понять: слово, речення, звук (голосні, приголосні м’які й тверді ), склад, буква (літера);
  • оволодіння мовно-звуковим аналізом і синтезом.

Дати загальне уявлення про слово, познайомити з поняттями «слова-назви предметів», «слова-назви дій з предметами», «слова-назви ознак предметів».

Вчити визначати послідовність слів у реченні, підраховувати їх кількість; самостійно складати речення за графічними схемами, предметами, картинками. Вчити зображати схему до речення. Складання речень за сюжетними малюнками. Складання речень із заданою кількістю слів.

Робота над звуками мови. Закріплювати уміння часткового звукового аналізу слів: впізнавання окремих звуків (голосних і приголосних) на початку, в кінці та середині заданого слова; добір слів із заданим звуком (самостійний та на основі пропонованих предметних малюнків); встановлення послідовності звуків у мовленому слові нейтральними фішками. Дати практичне уявлення про голосні, приголосні (м’які й тверді) звуки; познайомити з їх умовним позначенням.

Формування практичного уявлення про склад

Ознайомлення з буквами. Навчання читання. Засвоєння букв, які позначають голосні звуки (а, о, е, у, и, і) та букв, які позначають приголосні звуки (м, н, н´, л, л´, в, с, с´, т, т´, к).

Навчання основного способу читання — злитим прочитуванням двох букв, що позначають сполучення приголосного з голосним (злиття).

Математична скарбничка

Число і цифра. Лічба предметів у межах 10 (розміщення предметів хаотичне, лінійне, по колу). Порядкова і кількісна лічба. Називання чисел від 1 до 10, від будь-якого числа до 10, від 10 до будь-якого. Ознайомлення з цифрами від 0 до 9. Встановлення відповідності між цифрою та її назвою (числом),

Величина предметів. Порівняння предметів за висотою, шириною, товщиною, довжиною, загальною величиною. Побудова упорядкованих послідовних рядів: великий, маленький, найменший та ін. Використання еталонних, та інших способів вимірювання. Використання в мові у різних життєвих ситуаціях слова – терміни, що означають різні параметри величини.

Геометричні фігури. Трикутник, чотирикутник, п’ятикутник, круг, квадрат та їх особливості. Розпізнавання геометричних фігур, їх властивостей. Серіація геометричних фігур за певною ознакою (величина, висота, товщина, колір) та за двома ознаками (величина і колір або товщина і колір тощо).

Орієнтування в просторі. Визначення розташування предмета відносно іншого. Просторове розміщення на площині (на столі, в коробці). Використання в мові термінів, що означають різні напрямки і просторові відношення між предметами.

Орієнтування в часі. Ознайомлення з тижнем, добою. Встановлення послідовності днів тижня з опорою на порядкові числівники («Сьогодні четвертий день тижня – четвер»). Назва поточного місяця, попереднього і наступного.

Розроблений Ковалевською В.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>