Курс інтегрованих занять «Розвиваючі цікавинки» для дітей 3-5 років

razvitie-detej_kievІнтегровані заняття – це заняття, в ході яких залучаються різні види діяльності з різних галузей знань. На одному занятті може бути задіяні математичний матеріал, жестові ігри та логоритмика, зображувальна діяльність (знов таки, різні її види: малювання, аплікація, ліплення). На іншому занятті більше уваги приділяється розвитку мовлення, фонематичного слуху, використані елементи театралізованої діяльності та рухливі ігри.

Це дає змогу різнобічно розвивати вміння дитини, її знання. Здійснювати її сенсорно-інтелектуальний розвиток ефективніше.

Тривалість заняття 45 хвилин. В ході заняття діти декілька разів змінюють види діяльності, місце виконання завдань (за столами, на килимочку, стоячи та у русі), щоб запобігти втомі.

Розумовий розвиток не слід розглядати як окреме самостійне завдання. Він є складовою частиною загального психічного розвитку дитини. Важливо продовжувати розвивати і збагачувати пізнавальні процеси — сприймання, мовлення, пам’ять, наочно-дійове мислення. У чотирирічних дошкільнят інтенсивно формується наочно-образне і образне мислення.

Дидактичні ігри

Продовжувати розвивати у процесі гри перцептивні дії (дії сприймання), формувати уявлення про основні еталони форми, кольору. Закріплювати вміння орієнтуватись у просторі та часі, уявлення про різні множини предметів. Розвивати різні види відчуттів та сприймань. Вчити групувати предмети за зовнішніми ознаками.

Вчити використовувати в процесі ігрової діяльності знання, набуті власним життєвим досвідом. Активізувати та збагачувати словниковий запас і зв’язність мовлення. Вчити передавати у грі свої враження про різні життєві ситуації засобами зв’язного мовлення та виразними жестами.

Вчити придивлятись, порівнювати, співставляти, знаходити схоже та відмінне в предметах, явищах природи, в рослинному та тваринному світі. В процесі ігрового спілкування з дорослими та однолітками виховувати у дітей комунікативні вміння.

Розвиток мовлення, грамота

Теми: овочі, фрукти; дикі та свійські тварини; професії; одяг, взуття, посуд, транспорт, меблі, космос; жива та нежива природа, їх властивості. Народознавство.

  • знайомити з новими назвами предметів, частин, з яких вони складаються, якостей, ознак дій, з узагальнюючими назвами (родовими поняттями), спонукати до порівняння і використання при цьому слів з протилежним значенням (антонімів);
  • розвивати фонематичне сприймання, вміння чути і виділяти у слові певний звук, удосконалювати артикуляцію, звуковимову;
  • продовувати формувати граматичну правильність мовлення;
  • розвивати зв’язне діалогічне і монологічне мовлення.

Вчити дітей складати невеликі описові розповіді.

Вчити складати розповіді за зразком і з допомогою дорослого за заданою темою з власного та колективного досвіду (на основі життєвих вражень): «Моя улюблена іграшка», «Як я допомагаю вдома» тощо.

Поповнювати словниковий запас дітей словами-назвами предметів та явищ навколишнього світу, дій, ознак, кількості.

Розвивати фонематичний слух. Вправляння у правильному і, по можливості, швидкому промовлянні нескладних скоромовок, потішок з різними типами звуків.

Розпізнавання окремих звуків (голосних і приголосних) у заданих вихователем словах; формування уміння часткового звукового аналізу слів (виокремлення першого, а згодом – останнього звуку в мовленому слові; визначення місця, запропонованого звуку у слові, придумування слів із заданим звуком: на початку, всередині, кінці слова; встановлення послідовності звуків у слові, визначення їх кількості). Самостійний добір слів із заданим звуком на основі поданих предметних малюнків.

Математична скарбничка

Формування уявлень про числа і цифри. Лічба предметів у межах 5. Називання чисел у межах 5 у прямому і зворотному порядку. Утворення чисел шляхом додавання 1 до попереднього числа. Визначення місця кожного числа в ряді чисел від 1 до 5. Засвоєння термінів між, стоїть перед (за). Кількісна і порядкова лічба. Співвіднесення цифри з числом і числа з цифрою в межах 5. Упорядкування числових карток у межах п’яти (у порядку збільшення і у порядку зменшення). Обведення контурів цифр, клітинок пальчиком, олівцем.

Формування уявлень про множину. Порівняння груп предметів за кількістю (більше, менше, стільки ж). Практичні вправи на об’єднання двох груп предметів і визначення кількості за допомогою перелічування усіх предметів (у межах 5). Засвоєння термінів однаково, порівну, стільки, скільки. Практичні вправи на вилучення частини предметів за будь-якою ознакою із множини, вилучення кількості предметів в остачі способом перелічування (у межах 5).

Розрізнення предметів за величиною (товстий – тонкий, широкий – вузький).

Геометричні фігури (трикутник, чотирикутник, квадрат, круг). Практичне розрізнення геометричних фігур із словесним поясненням. Засвоєння їх назв. Визначення форми реальних предметів на основі співставлення з геометричними фігурами.

Формування просторових уявлень. Засвоєння понять між, посередині, усередині, поза; зліва направо, справа наліво.

Орієнтування в часі. Засвоєння понять доба, ранок, день, вечір, ніч, відношень швидше — повільніше.

Чарівні пальчики

Розвиток дрібної моторики здійснюється в двох напрямках:

  1. Робота з друкованим матеріалом, де дітям треба з’єднувати,обводити,штрихувати та розфарбовувати,виконуючи завдання.
  2. Художня діяльність, в ході якої діти оволодівають навикам роботи з різними арт-матеріалами.

Ліплення: пластиліном, солоним тістом, глиною.

Знайомляться зрізними техніками малювання ( фарбами, пастеллю, по вологому тлі, штампами, по склу, з піною, бульбашками, набризкуванням, розмиванням,спиртом, декоративним розписом та багато іншого.

Аплікація: пласка та об’ємна, крупами, кольоровою сіллю, флексикою та фетром, ниткографіка, елементи декупажу.

Розроблений Ковалевською В.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>